שיפוצים שיפוצים - צוות המומחים
עבודות גבס מדריך שיפוצים מחירון שיפוצים עמוד הבית
 
איתור בעלי מקצוע
  איתור בעלי מקצוע
 

מטרות תמ"א 38

מטרות תמ"א 38


מבנים חדשים חייבים לעמוד בתקן ישראלי 413 לשם עמידותם בפני רעידות אדמה.
תמ"א 38 נועדה לאפשר חיזוק מבנים קיימים שלא נבנו על פי התקן על מנת לשפר עמידותם בפני רעידות אדמה.

הוראות התמ"א קובעות את המסגרת הסטטוטורית שתאפר מתן היתרי בנייה מכוחה, וכן מציעה תמריצים שיעודדו את החיזוק ויאפשרו אותו מבחינה כלכלית.
זאת תוך שמירה על איזון בין הצורך בחיזוק ומימונו ובין שיקולים עירוניים רחבים אחרים .

תחולת תמ"א 38

התקן הישראלי לעמידות מבנים בפני רעידות אדמה - ת"י 413 - אושר לראשונה בשנת 1975 ( עדכון אחרון  1998 )
עד למועד זה לא היה תקן מחייב לבנייה עמידה בפני רעידות אדמה.
בהנחה כי הוראות התקן לא יושמו מיד עם אישורו, לאור משכי הזמן הדרושים להליכי תכנון, רישוי וביצוע של מבנים, נקבע בהוראות התוכנית (סעיף 4 תחולת התוכנית) כי התוכנית תחול על מבנים קיימים שהיתר הוצא על בנייתם קודם ה - 1 בינואר 1980 .
אין מניעה לבצע חיזוק בלבד ללא תוספת זכויות לכל מבנה.

תמ"א 38 אינה חלה על מבנים שהתן פטר אותם מתכולתו הכוללים, בין השאר, מבנים עד שתי קומות בשטח של עד 400 מטר (באיזורים שבהם מקדם התאוצה האופקית הוא נמוך, מבנים שאינם מאויישים רוב הזמן כגון מחסנים וכדומה, התמ"א 38 אינה חלה גם על מבנים שנקבעו להריסה בתוכנית מאושרת .

תמריצים לעידוד החיזוק :

היוזמה לחזק מבנה בפני רעידות אדמה וההתארגנות הדרושה לשם כך מצוייה ביידי בעליו.
התוכנית מציעה תמריצים לעידוד ביצוע החיזוק במבנים אך אינה יכולה לכפות אותו.
קביעת הצורך בחיזוק תיבחן על ידי מהנדס שהוסמך לכך, המהנדס יגיש למהנדס הוועדה המקומית חוות דעת המפרטת את מצבו הקונסטרוקטיבי של המבנה, החישובים נלווים לכך ואת הדרכים המוצעות על ידו לחיזוק .

תמ"א 38 קובעת הוראות למתן היתרי בנייה לצורך חיזוק בלבד כדי לאפשר את הקמת מרכיבי החיזוק (הכוללים בין השאר אלמנטים שונים מבטון מזויין, פלדה או שילוב בינהם, כמפורט בנספח לתוכנית ), תמ"א 38 מאפשרת חריגה מקווי בנייה ומגובה המותרים על פי התוכנית המאושרת החלה על המקום .
מידת החריגה תקבע בהתאם לנדרש על פי שיטת החיזוק והחומרים שיאושרו בהיתר לחיזוק.

במסגרת התמריצים לביצוע החיזוק מציעה תמ"א 38 תוספות בנייה למבני מגורים קיימים ולמבנים שאינם מיועדים למגורים.
למבני מגורים מציעה התמ"א 38 שני סוגים של תוספות :

- תוספת יחידות דיור למבנה והרחבת יחידות הדיור הקיימות במבנה.
במבנים שאינם מיועדים למגורים מציעה תמ"א 38 תוספת בשטח בנייה של קומה טיפוסית.
בכך מאפשרת תמ"א 38 להתגבר על מיצוי זכויות הבנייה ומהווה תמריץ לחיזוק מבנים.

תוספת יחידות דיור למבנה יכולה להתבצע על ידי סגירת קומת עמודים, תוספת קומה או תוספת אגף והיא מיועדת לשמש תמריץ ישיר למימון החיזוק, באופן שניתן יהיה למכור את יחידות הדיור החדשות ולממן באמצעותם את החיזוק למבנה בכלולתו.
תוספות בנייה המיועדות להרחבת דיור מאפשרת הגדלת רווחת הדיור והגדלת ערך הדירה ואגב כך , ניתן להשתמש בתוספות המיועדות להרחבה כאמצעי לחיזוק המבנה.
התמ"א 38 מאפשרת שילוב בין שני סוגי תוספות במבני מגורים : גם תוספת יחידות דיור וגם הרחבה.

תמ"א 38 מפרטת מגוון של  תוספות בנייה וכאמור מאפשרת מימוש התוספות המוצעות בה, בהליך ישיר של מתן היתרי בנייה מכוחה , וזאת כדי לעודד את החיזוק ולהקל על מימושו באמצעות הליך מהיר וקל ללא צורך בהכנת תוכנית מפורטת קודם מתן היתר, אך מכירה באפשרות קיומם של מקרים מיוחדים בהם ראוילאפשר התיחסות שונה כמפורט להלן .

שיקול דעת הוועדה המקומית

ככלל היתר הבנייה ינתן על ידי הוועדה המקומית אשר תשקול את סוג התוספת המתאימה לכל מבנה, על סמך התנאים המקוריים ובהתאם לשיקולים הקשורים ליכולת הנשיאה של תשתיות ושירותים של המבנה והסביבה, בהתאם לשיקולים תכנוניים , אדריכליים וכדומה.

במסגרת זו ניתן לוועדה המקומית שיקול דעת רחב מתוך "סל של זכויות" שונות המהוות זכויות מירביות, אך אפשרויות מימושן (כולן או חלקן או אף אחת מהן ) מוגבל בהתאם לשיקול דעתה.

במסגרת שיקוליהם, יכולים מהנדס הוועדה והוועדה המקומית, שלא לאשר את תוספת הבנייה המיועדת ליחידות דיור נוספות לביניין, או לאשר רק הרחבת יחידות הדיור הקיימות או לא לאשר כל תוספת בנייה, אלא רק את מרכיבי החיזוק בלבד.

ועדה מקומית מתוך שיקולים אורבניים כוללים, יכולה להכין לאיזורים מיוחדים כגון איזורים צפופים בימיוחד, בעלי חשיבות היסטורית, תוכנית בין אם יונקת מהוראות תמ"א 38 תוך התאמה לאזור, ובין אם בסטייה להוראות תמ"א 38 .
בנוסף במקרים בהם סבורה הוועדה כי אין מקום לתוספות כלשהן באיזור כל שהו רשאית היא להחליט שלא להכיל את הוראות תמ"א 38 באופן המפורט.
קבל הצעת מחיר לתמא 38
קבל הצעת מחיר
רישום קבלנים לרשם הקבלנים
מדריך שיפוצים
 
עבודות גבס
עבודות גבס ועיצוב פנים איך בונים בגבס ומהם הייתרונות..
צביעת הבית
מתכננים צביעת הבית ? להלן מדריך חובה לצביעת הבית, וכל הטיפים שחשוב מאוד לדעת, קריאה נעימה..
שיפוצים בהרצליה
שיפוצים בהרצליה, שיפוצניקים בהרצליה -מדריך -
שיפוצים כלליים
שיפוצים כלליים | שיפוץ כללי
נישות גבס
נישות גבס כפתרון אכסון עיצובי מרהיב תוך ביצוע מהיר ובשילוב תאורה ואלמנטים עיצוביים שונים.
עיצוב פנים
עיצוב פנים - רכשתם דירה, בניתם בית – מזל טוב. אתם יודעים איך זה היה להעביר את תחושותיכם אל האדריכל, ושהקבלן יעשה בדיוק את מה שאתם רוצים.
איך לאטום את חדר האמבטיה
ספונג'ה ומקלחת אצלכם תמיד הולך בייחד ?
קבלני שיפוצים
קבלני שיפוצים
שיפוץ באוהאוס
שיפוץ באוהאוס
עיצוב מיצוב וחלונות ראווה
מיצוב חללים מסחריים מה זה?
עיצוב חדרי ילדים
עיצוב באשר הוא חייב להיות פונקציונאלי. עיצוב משמש כלי להשגת מטרה מסויימת באופן ויזואלי הנעים לעין. העיצוב מתחלק למגוון רחב של חלוקות ובינהם גם חלוקה לפי גילאים. הרי כל גיל ישתמש במוצר בצורה שונה, ולכן יש מוצרים המותאמים באופן מדוייק לקהל יעד מסויים. איך עושים זאת?
עיצוב בגבס
עיצוב בגבס זהו אחד מן השלבים החשובים ביותר בתהליך הכולל של עיצוב פנים, איך נעצב את הבית בגבס ומה חשוב לדעת..
 
 
כל המאמרים באתר ותכנים אחרים מוגנים בזכויות יוצרים, אין להעתיקם או להשתמש בהם בדרך אחרת (לרבות לא עיבודם או העתקתם בלא מתן קרדיט והפניה לאתר ולעמוד המתאים) אלא לאחר קבלת אישור מפורש בכתב מבעלי האתר .